fam2
Uncategorized

Wsparcie rodziny

Nieprawidłowe wzorce wyniesione z domów rodzinnych stanowią jedną z przyczyn późniejszych dysfunkcji rodzin. Rodziny, w których pojawiają się trudne sytuacje mogą liczyć na różne formy pomocy, jedną z nich jest rodzina wspierająca. Brak odpowiedniej więzi z dziećmi, który często jest […]