percent percentage sign 2718209
Uncategorized

Wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych

Do 1989 r. wysokość maksymalnych odsetek ustalała Rada Ministrów na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego i na podstawie rozporządzenia z 1964 r., ustalającego wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych, ale od 1989 r. przestała to robić w odniesieniu do […]

senat
Uncategorized

Sprawozdanie w Senacie w sprawie sprawiedliwości społecznej

Przedstawiając ubiegłoroczną informację Wysokiej Izbie, pozwoliłem sobie podkreślić prawo obywateli do dobrego państwa, zgodnego z wyrażoną w art. 2 konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Jest to jednak jedynie warstwa normatywna. Problem, jak to prawo jest realizowane, […]

ustawa
Uncategorized

Debata nad ustawowym ograniczeniem wysokości odsetek

W debacie nad kolejnym projektem ustawowego ograniczenia wysokości dopuszczalnych odsetek zapanowała zgoda, że lichwę należy zwalczać, ale nie ma jej, gdy chodzi o metodę. Do dyskusji włączyli się adwokaci, sędziowie i bankowcy. Dyskusja nad prawnym uregulowaniem lichwy narasta w Polsce […]

lichwiarz
Uncategorized

Lichwa – Jak jest w innych krajach?

Regulacje antylichwiarskie stosowane są w wielu krajach o gospodarce rynkowej. W Niemczech maksymalne dopuszczalne oprocentowanie nie może przekraczać dwukrotności odsetek rynkowych. Powyżej tego zaczyna się lichwa, a dopuszczenie się tego przestępstwa karane jest grzywną 100 tys. euro lub pozbawieniem wolności […]

jezyki online
Uncategorized

Skuteczny sposób na wygodną naukę

Brak znajomości języka angielskiego utrudnia Ci codzienne życie. Nie możesz zdobyć dobrej pracy a podczas wyjazdów porozumiewasz się na migi. Warto coś z tym zrobić. Na naukę języka nigdy nie jest za późno. Co więcej, może być ona bardzo przyjemna. […]

lichwa
Uncategorized

Lichwa – stan prawny

Z lichwą mamy do czynienia wówczas, gdy jedna ze stron umowy ma obowiązek świadczenia na rzecz drugiej strony odsetek w wysokości rażąco wygórowanej. Zastrzeganie w umowie pożyczki między osobami fizycznymi odsetek w wysokości nadmiernej, nie mającej uzasadnienia ani w wysokości […]

prenatalny
Uncategorized

Badania prenatalne są naprawdę potrzebne

Osoby, które są w jakiś sposób obciążone genetycznie i chcą mieć wspólne potomstwo, powinny zawsze pamiętać o tym, że jest ono także zagrożone występowaniem schorzeń wynikających z dziedziczenia. Również jest tak, że w przypadku kobiet późno zachodzących w ciążę, ryzyko […]

zielone
Uncategorized

Wyjazdy klasowe na zielone szkoły

Zielone szkoły to najczęściej zgłaszane przez uczniów propozycje wyjazdów klasowych. Takie wyjazdy pełnią często funkcję integracyjną, pozwalając uczniom na poznanie się nawzajem. Zielone szkoły najczęściej organizowane są wiosną lub latem, ze względu na ładna pogodę, jakiej można się wtedy spodziewać. […]

fundacja
Uncategorized

Zakładamy fundację

Fundacja jest to organizacja pozarządowa, która została powołana dla określonych społecznie bądź gospodarczo celów. Tego typu twór na początku swej działalności zostaje wyposażony w pewien majątek, który przeznaczony jest właśnie na realizację owych celów. To podstawowe informacje dotyczące tego typu […]

nauka
Uncategorized

Język angielski już od małego

Nauka języka angielskiego czy innego obcego jest dzisiaj bardzo ważna. Dzięki temu możemy bez problemu komunikować się z mieszkańcami innych krajów. To pomaga w kontaktach międzyludzkich czy też podróżowaniu. W większości krajów europejskich ale nie tylko będziemy mogli bez problemu […]