fam2

Wsparcie rodziny

Nieprawidłowe wzorce wyniesione z domów rodzinnych stanowią jedną z przyczyn późniejszych dysfunkcji rodzin. Rodziny, w których pojawiają się trudne sytuacje mogą liczyć na różne formy pomocy, jedną z nich jest rodzina wspierająca. Brak odpowiedniej więzi z dziećmi, który często jest wynikiem niespędzania czasu wolnego razem.

Trudności wychowawcze, brak odpowiedniej komunikacji…

Trudności wychowawcze, brak odpowiedniej komunikacji sprawiają, że rodzina może przeżywać kryzys. Zgodnie z ustawą o rodzinie wspierającej, w tego typu sytuacjach pomocna może okazać się właśnie rodzina wspierająca. Celem rodzin wspierających jest przywrócenie prawidłowych wzorców zachowań w rodzinie dysfunkcyjnej. Osoby potrzebujące pomocy mają dzięki temu możliwość zaobserwowania relacji panujących w innych domach.

Wszystko w porządku

Obserwacja zachowań rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców, a także wspólne sposoby spędzania czasu wolnego, przyczyniają się do poznania innych modeli rodziny. To także możliwość nauczenia się postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych. Od rodziny wspierającej zaczerpnąć można wskazówki ułatwiające i poprawiające funkcjonowanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
To także pokazanie podstawowych standardów życia rodzinnego…

To także pokazanie podstawowych standardów życia rodzinnego. Dbałość o codzienną higienę, przygotowywanie zdrowych posiłków, utrzymywanie porządku w domu. Rodzice mają szansę nauczyć się jak rozmawiać z dzieckiem, ale i pomagać mu w nauce oraz być wsparciem. Kontakt dwóch rodzin, pozwala na zaszczepienie prawidłowych wzorców w rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji.