prenatalny

Badania prenatalne są naprawdę potrzebne

Osoby, które są w jakiś sposób obciążone genetycznie i chcą mieć wspólne potomstwo, powinny zawsze pamiętać o tym, że jest ono także zagrożone występowaniem schorzeń wynikających z dziedziczenia. Również jest tak, że w przypadku kobiet późno zachodzących w ciążę, ryzyko powstawania takich schorzeń jest większe. Dlatego też w takim przypadku potrzebne będzie odpowiednie poradnictwo, które może zaoferować genetyk.

Jest to lekarz specjalizujący się właśnie w chorobach genetycznych i będzie on w stanie zająć się ich zdiagnozowaniem, obliczeniem prawdopodobieństwa występowania czy też ich leczeniem, również we współpracy z innymi lekarzami. Dlatego też jeśli planujesz z partnerem dziecko, wtedy być może i w waszym przypadku będzie potrzebny lekarz genetyk. Jeśli chcesz się do niego wybrać, wtedy może on między innymi doradzić, czy w danym przypadku lepsze będzie zdecydowanie się na tradycyjne zapłodnienie czy też może zapłodnienie in vitro będzie w tym przypadku polecane, ponieważ pozwoli ono na wyselekcjonowanie zarodków, które nie będą obciążone genetycznie. Badania są potrzebne także wtedy, gdy okaże się, że dziecko jest zagrożone występowaniem schorzeń, mogą dokonać ich diagnozy. Tutaj stosuje się specjalne badania prenatalne.

Niestety nie można pominąć też faktu, że badania mogą być przydatne w kwestiach alimentacyjnych, zarówno jeśli chodzi o ich przyznanie, jak i uchylenie.

Dzieli się je ogólnie na dwa typy, pierwszym z nich są badania prenatalne nieinwazyjne, drugim inwazyjne, których stosowanie jest nieco bardziej ryzykowne dla dziecka i wiąże się właśnie z ryzykiem utraty ciąży, ale ogólnie dają one o wiele bardziej dokładne wyniki. Do badan prenatalnych nieinwazyjnych zalicza się między innymi USG genetyczne, testy podwójne, które badają poziom wolnego beta-hCG oraz białka PAPP-A, testy potrójne, badania USG 4G czy też badanie przepływów w obrębie przewodu żylnego. Z kolei do badań inwazyjnych zalicza się amniopunkcję, biopsję kosmówki, biopsje tkanek płodu, diagnostykę przed implantacyjną. Dzięki zastosowaniu tych badań rodzice mogą dowiedzieć się o tym, czy ich dziecko choruje na jakąś chorobę genetyczną. Wówczas, jeśli jest taka możliwość, mogą oni również podjąć decyzję o aborcji, gdy płód jest nieodwracalnie uszkodzony. Niemniej nie wszyscy się na to decydują. Jest wiele osób, które nie wyobraża sobie po prostu usunięcia dziecka mimo iż w niektórych przypadkach tak byłoby naprawdę lepiej dla wszystkich. Czasami bowiem dziecko nie dożywa nawet swoich trzecich urodzin.